Nyelvvizsga felkészítő partnerintézmény

Az ELTE Origó Nyelvi Centrum Magyarország vezető nyelvtudásmérő központja, amely sikeres szakmai és gazdasági működését a több mint 50 éves nyelvoktatási és nyelvvizsgáztatási tapasztalatára épülő folyamatos megújulásának köszönheti.

Az intézmény fő célja a hiteles és korszerű nyelvtudásmérés, valamint a minőségi nyelvoktatás biztosítása mind az egyetem hallgatói, mind a lakossági és üzleti ügyfelek számára, csakúgy, mint az élethosszig tartó tanulás támogatása.

Az intézmény legutóbbi, 2016-os tartalmi és arculati megújulásának fókuszpontjában a változó igényeket kiszolgáló folyamatos tevékenységbővítés áll, a hagyományos értékek megőrzésével.

 Miért az Origó?

     -    államilag akkreditált kétnyelvű nyelvvizsgát szerezhetsz

-    az írásbeli feladatoknál szótár is használható

-    a szóbeli vizsgán tanár - diák beszélgetés zajlik, így teljesítményed nem lesz más vizsgázóhoz hasonlítva

-    a vizsga előtt próbavizsgán is tesztelheted tudásodat

-    nyelvvizsga- előkészítő kiadványokkal segítünk felkészülni

-    minden hónapban szervezünk nyelvvizsgát

-    több mint 30 nyelvből vizsgázhatsz nálunk

-    nyelvtanfolyamainkon a leghitelesebben készítünk fel a megmérettetésre

  

A nyelvvizsga felépítése

SZÓBELI VIZSGA

1.     BESZÉDKÉSZSÉG

2.     BESZÉDÉRTÉS

ÍRÁSBELI VIZSGA

1.     OLVASÁSKÉSZSÉG

2.     ÍRÁSKÉSZSÉG

3.     KÖZVETÍTÉS IDEGEN NYELVRŐL MAGYARRA

 

Komplex vizsgának minősül a szóbeli és az írásbeli rész együttesen.

 

Jelentkezés

Online és postai úton is jelentkezhetsz vizsgánkra.

További információk a jelentkezésről: http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga

Jelentkezési lap letöltése: http://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file/2/ORIGO_nyelvvizsga_jellap.pdf

 

Vizsgaidőpontok

 Honlapunkon lehetőséged van arra, hogy egyedi szűrőt használj a választott nyelvből, fokból, nyelvvizsga típusból, de az egész éves vizsganaptárunk is elérhető. Az időpontok változtatásának jogát a vizsgaközpont fenntartja.

Éves vizsganaptár: http://www.onyc.hu/vizsganaptar-2016

 

Vizsgaszabályzat

 Vizsgaszabályzatunkat részletesen elolvashatod a http://www.onyc.hu/uploads/dokumentumtar/file/19/ORIGO_vizsgaszabalyzat.pdf címen.

 

 

Hogyan értékelnek? Milyen a vizsga a különböző szinteken?

 Az egyes szinteken a vizsgák struktúrája, a feladatokra szánható idő és az azokra kapott pontok aránya eltér.

Olvasd el a részleteket itt:

http://www.onyc.hu/origo-nyelvvizsga

 

Sok kérdésem felmerült a vizsga technikai lebonyolításával kapcsolatban, hol tudok informálódni?

 Honlapunkon a GYIK menüpont alatt a leggyakrabban felmerülő kérdésekre válaszolunk!

Gyere, olvasd el Te is: http://www.onyc.hu/faqs

  

Milyen felkészítő anyagok érhetőek el?

Nyelvvizsga felkészítő kiadványainkat az Akadémia Kiadó gondozásában tudjátok megvásárolni a könyvesboltokban:

Fedezd fel a könyveket itt: http://www.onyc.hu/kiadvanyok

 ELTE Origó Nyelvi Centrum

1082 Budapest, Baross u. 62. Budapest

Magyarország

info@onyc.hu

 Ügyfélszolgálati idő: H-P 8:00 - 17:30

 

 

 

LanguageCert államilag elismert nemzetközi angol nyelvvizsga  

A LanguageCert vizsgák a City & Guilds angol nyelvvizsgák utódjai, miután a Peoplecert Qualifications nevű angol cég megvásárolta a City & Guilds vizsgák szellemi tulajdonjogát és gondoskodik a vizsgák nemzetközi folytonosságáról.

A Peoplecert egy vizsgafejlesztéssel és vizsgaszervezéssel foglalkozó globális szervezet, amely az elmúlt közel 20 évben információs technológiai és menedzsment vizsgák fejlesztésével, illetve online vizsgáztatási platformok kidolgozásával és működtetésével alapozta meg hírnevét a világ több, mint 150 országában.  

A Közös Európai Referenciakeret 6 szintjére kidolgozott vizsga számos előnyt nyújt felvételihez, diplomához, hazai és külföldi tanulmányokhoz, munkavállaláshoz. Felépítésében az egyszerűségre törekszik, és az általános, kommunikatív angol nyelvtudást méri hétköznapi, életszerű feladatokkal.

A vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett. A LanguageCert vizsgaközpont korszerű oktatási segédanyagokkal, letölthető mintafeladatokkal, értékelt mintavizsgákkal és felkészítő feladatokkal segíti a vizsgára való felkészülést.

A vizsga olvasáskészség. íráskészség, beszédkészség és beszédértés részekből áll. A nyelvvizsgát csak akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni, komplexen is, illetve külön írásbeli vagy szóbeli részvizsga formájában. A vizsgázók a nemzetközi bizonyítvány mellett államilag elismert nyelvvizsga bizonyítványt kapnak a sikeresen letett írásbeli és szóbeli részvizsgákért is.

A nyelvvizsga előnyei 

-       nemzetközileg is elismert egynyelvű nyelvvizsga

-       a gyakorlati, kommunikatív nyelvtudásra helyezi a hangsúlyt

-       a feladatok hétköznapiak, életszerűek

-       a vizsga alatt egynyelvű szótár használata megengedett

-       a szóbeli vizsgán tanár-diák párbeszéde zajlanak, nincs helyben végzett értékelés

  

A nyelvvizsga felépítése

A LanguageCert Vizsgaközpont egynyelvű írásbeli, szóbeli vagy komplex angol nyelvvizsgákat kínál Magyarországon.

írásbeli részvizsga:                                          

1. olvasáskészség     

2. íráskészség                                   

 
szóbeli részvizsga

1. beszédkészség

2. beszédértés

komplex vizsga

írásbeli részvizsga + szóbeli részvizsga

 

Jelentkezés, árak, vizsgaidőpontok, jelentkezési határidők

 http://languagecert.hu/informacio_vizsga

Felhívjuk szíves figyelmeteket, hogy a szóbeli vizsgák időpontja az aktuális vizsgabeosztás függvényében a fent megadott dátumok közül bármelyiken lehetséges.

A vizsgabeosztást a vizsgaközpont, illetve a vizsgahely határozza meg.

  

Vizsgaszabályzat

A jelentkezés és a vizsgán való részvétel feltétele a Vizsgaszabályzatban foglaltak elfogadása és tudomásulvétele.

A Vizsgaszabályzat elérhető a következő linken:  http://www.languagecert.hu/vizsgaszabalyzat  

  

Nyelvvizsga értékelése

A komplex vizsga végeredménye az írásbeli és a szóbeli vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy LanguageCert komplex nyelvvizsgája sikeres lesz.


Sikeres írásbeli részvizsgához az olvasáskészség(Reading) és íráskészség (Writing) mérésénél  legalább PASS eredményt kell elérniük a vizsgázóknak.

 
Sikeres szóbeli részvizsgához a beszédértés (Listening) és a beszédkészség (Speaking) mérésénél kell minimum PASS eredménnyel teljesíteniük a vizsgázóknak.

 
Az értékelésről részletesebb információ a vizsgaközpont honlapján található:

http://www.languagecert.hu/ertekeles

  

Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon.

Vizsgaközpontunk személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó igazolni tudja személyazonosságát.

  

Felkészítést segítő anyagok

További részletes leírás a vizsgáról, gyakorló feladatsorok, mintamegoldások és szóbeli mintaanyagok a www.languagecert.hu weboldalon találhatók.

  

A Vizsgaközpont elérhetősége

A LanguageCert vizsgaközpont munkatársai szívesen állnak az önök rendelkezésére a következő elérhetőségeken:

LanguageCert Nemzetközi Angol Nyelvvizsgaközpont

1095 Budapest, Soroksári út. 48.

T + 36 1 612 0309

E info@languagecert.hu   

Felügyeleti szerv: Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ    www.nyak.hu

 

GB DE HU