Nyolcadikos diákoknak 2019/2020-es tanév

Felvételi tájékoztató

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

Kérjük, hogy a vizsgázó a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt, személyi igazolványt vagy útlevelet – hozzon magával!

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A központi írásbeli vizsgák időpontja: 2019. január 19. 10:00 óra

Kérjük, hogy mindenki legkésőbb 09:30-ra érkezzen meg az iskolába!

A vizsga feladatlaponként 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

Az írásbeli vizsgafeladatokat  2019. január 23-án 8.00 – 16.00-ig lehet megtekinteni.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Az eredmények közzététele, a felvételi eljárás további menete:

Az Értékelő lap január 23-tól átvehető iskolánk Tanulmányi irodájában.              

 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező iskola – a Hivatal által kiadott, a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával hitelesített Értékelő lapon – közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat. A vonatkozó rendelet előírása szerint az értesítés kizárólag ebben a formában történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, tanulói adatlapját (a továbbiakban együtt felvételi lapok), és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

 

Kedves Diákok, Tisztelt Szülők!

Iskolánk a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumhoz tartozik, OM azonosítója: 203058

A telephely kód: 013

Még alig kezdődött meg a 2019/2020-es tanév, de már készülünk a következő tanévünkre is. Szeretnénk minden érdeklődővel megismertetni a képzési rendszerünket, az iskolánkat.

Erre a következő lehetőségeket kínáljuk:
2018. október 8-12. között  Nyitott kapuk rendezvény az iskolánkban (9,00-kor tájékoztató előadás, majd séta az iskolában, illetve  2018. október 9-én és 12-én 17:00-kor is);
A felvételiig minden pénteken (kivétel dec.7-a és a tanítási szünetek) Nyitott kapuk rendezvény (9,00-kor tájékoztató előadás, majd séta az iskolában);

Ezeken kívül, minden központilag meghirdetett börzén is jelen leszünk.
Szeretettel várunk minden érdeklődő diákot és szülőt!

 Iskolánk ebben az évben is meghirdeti matematikából és magyarból a  8 alkalomból álló készségfejlesztő tanfolyamát, amely a sikeres felvételihez nyújt segítséget.  A tanfolyami foglalkozásokat 2018. november 06-tól, keddi napokon (15,00-tól) tartjuk. A  tájékoztató és jelentkezési lap elérhető innen. A jelentkezési lapot a portán kell kitöltve leadni.

Iskolánkban a magyar nyelvű és a két tanítási nyelvű osztályokban szakmai alapozás történik az érettségi megszerzéséig, majd ezt követően egy, illetve kétéves szakmai képzést kínálunk (technikus képzés). Szakközépiskolai osztályainkban a szakmai képzés ideje 3 év.

 

Iskolánkban villamosipari, informatikai és gépészeti ágazati szakképzés folyik. Magyar nyelvű, két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő szakgimnáziumi osztályokban szakmai érettségire készítjük fel diákjainkat, majd ezt követően egy, illetve két év alatt technikus végzettséget szerezhetnek.

 A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítő osztályokban egy év intenzív (heti 18, illetve 16 óra) nyelvi felkészítésen vesznek részt a tanulók. A két tanítási nyelvű osztályok a továbbiakban több tantárgyat idegen nyelven tanulnak. Az iskolába jelentkezők felvételéről az általános iskolából hozott és a felvételi eljárás során megszerzett pontszámaik alapján döntünk. 

 


Szakközépiskolai
osztályokat indítunk elektronikai műszerész és gépi forgácsoló szakmákban. A tanulók emelt szakmai és csökkentett közismereti óraszámban tanulnak.

Az általános iskolából hozott pontszámot a 7. tanév végi és a 8. félévi magyar nyelv és irodalom átlaga, a történelem, a matematika, a fizika, a tanult idegen nyelv jegyek összege (max. 50 pont) adja. 

A felvételi során a jelentkezőknek írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenniük. Az írásbeli pontszámait (2x50 pont) a 2019. január 19-én, 10:00 órakor a központi, kompetencia alapú feladatlapok kitöltésével lehet megszerezni. Az írásbeli vizsgára jelentkezni iskolánk tanulmányi irodáján lehet személyesen. Határidő: 2018. december 07. 

A tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében a jelentkezéshez mellékelni kell  a mentességre vonatkozó szakvéleményt és szülői kérvényt. 

A szóbeli felvételi az általános iskola magyar nyelv és matematika tantárgyainak törzsanyagára épül. A szóbeli vizsgán 50 pont szerezhető. 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja: 2019. február 21.

(A szóbeli vizga napon belűli időpontjáról emailben küldünk értesítés, illetve a honlapon lehet tájékozádni  a jelenkezési lapok beérkezénsének fügvényében.)

  

Az összesített pontszámok alapján kialakult tagozatkódonkénti rangsorokat (ideiglenes felvételi jegyzék) 2019. március 29-ig hozzuk nyilvánosságra honlapunkon és az épületen belüli hirdetőtáblákon. 

A felvételi eljárás során, pontazonosság esetén a tanulók következő sorrendben élveznek előnyt: 

• a halmozottan hátrányos helyzetűek               

• a hátrányos helyzetűek 

• a lakhely közelsége, továbbá a sajátos helyzetűek az alábbiak szerint: 

• a szülője a fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozója 

• testvére iskolánkkal tanulói jogviszonyban áll 

• szülője, gondviselője egyedül neveli, és munkahelye Újpesten van 

• szülője vagy gondviselője iskolánkkal tanulói jogviszonyban állt 

Ezeknek a feltételeknek a figyelembe vételét a szülőnek, gondviselőnek írásban kell kérnie. 

A szülőknek lehetőségük van 2019. március 21-22. között – az általános iskolákban – a jelentkezési lapok módosítására, ha a felvételi eredmény ismeretében az iskolán belül más tagozatra kíván átjelentkezni gyermekük. 

A felvételiről szóló döntést 2019. április 30-ig küldjük meg a jelentkezőnek és általános iskolájának.  

A beiskolázásért felelős: Barabás Gábor igh.  (3696-755/108)

 Tanulmányaik alatt diákjaink többféle további végzettséget is szerezhetnek. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság akkreditált vizsgaközpontjaként az ECDL vizsga letételét tesszük lehetővé. A CISCO hálózati akadémia keretein belül nemzetközileg elismert számítógéphálózat üzemeltető végzettség megszerzéséhez, a gépészet szakmacsoporton belül számítógépes tervező program alkalmazói vizsga letételéhez biztosítunk feltételeket.

 

 

Szakgimnáziumi osztályok

Tagozatkódok

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – magyar nyelvű

203058–013–1301

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű

203058–013–1302

Villamosipar és elektronika ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő

   203058–013–1311

Informatika ágazati alapozás – magyar nyelvű

203058–013–1303  

Informatika ágazati alapozás – angol két tanítási nyelvű

203058–013–1304 

Informatika ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő

203058–013–1305

Gépészeti ágazati alapozás – magyar nyelvű

203058–013–1306

Gépészeti ágazati alapozás – német két tanítási nyelvű

203058–013–1307

Gépészeti ágazati alapozás – angol nyelvi előkészítő

  203058–013–1308  

Szakközépiskolai osztályok

 

Elektronikai műszerész

203058–013–1309

Gépi forgácsoló

203058–013–1310

 

 

Részletesen a tagozatokról: 

Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport, villamosipar és elektronika ágazat
(magyar és angol két tanítási nyelvű)

Magyar nyelvű:

Angol nyelvi előkészítő:

Angol két tanítási nyelvű:

4 év (érettségi)

5 év (érettségi)

5 év (érettségi)

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés 


A képzés felkészít az elektronikai áramkörök és készülékek működésének megismerésére (javítás, karbantartás, gyártás).

 

 

•A két tanítási nyelvű osztályokba járó diákok 6 tárgyból tesznek érettségit, hiszen a szakmai tárgy mellett 2 tárgyból kötelező idegen nyelven érettségizniük. Ezek lehetnek: matematika, fizika és civilizáció.•Az alapozó képzésben szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakat oktatunk, pl: szakmai alapismereteket, elektrotechnikát, elektronikai áramköröket, villamos műszerek és méréseket, szakmai alapgyakorlatokat, illetve elektronikai gyakorlatokat.

•Szakmai érettségi mellé OKJ bizonyítvány jár.

Gépészet szakmacsoport, gépészet ágazat

(magyar, német két tanítási nyelvű)


A képzés során a számítógép gépipari alkalmazásával tervezésekkel, szerszámgépek vezérlésével foglalkoznak.

Magyar nyelvű:

Angol nyelvi előkészítő:

Német két tanítási nyelvű:

4 év (érettségi)

5 év (érettségi)

5 év (érettségi)

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés

 

 

 

•A gépészeti alapozású osztályokban a szakmai elméleti oktatásban gépészeti alapismeretekkel, geometriai mérésekkel, géprajzi alapismeretekkel, gépészeti kötésekkel, anyagvizsgálattal, autocad-del foglalkozunk, a gyakorlati képzés során szakmai alapgyakorlatokon vesznek részt.

•Szakmai érettségi mellé OKJ bizonyítvány jár.

•A két tanítási nyelvű osztályokba járó diákok 6 tárgyból tesznek érettségit, hiszen a szakmai tárgy mellett 2 tárgyból kötelező idegen nyelven érettségizniük. Ezek lehetnek: matematika,történelem és civilizáció.

 Informatika szakmacsoportos alapozás

(magyar, angol két tanítási nyelvű) 

A tananyag: a számítógépek áramköri és hálózati ismeretei, számítógépek és hálózatok üzembe helyezése, javítása.

Magyar nyelvű:

Angol nyelvi előkészítő:

Angol két tanítási nyelvű:

4 év (érettségi)

5 év (érettségi)

5 év (érettségi)

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés

+1 év technikus képzés

•Műszaki alapismeretekkel, elektronikai alapismeretekkel, hardver ismeretekkel, hálózati alapismeretekkel találkoznak az elméleti órákon, de természetesen szakmai alapgyakorlaton is részt vesznek tanulóink.

•Szakmai érettségi mellé OKJ bizonyítvány jár.

•A két tanítási nyelvű osztályokba járó diákok 6 tárgyból tesznek érettségit, hiszen a szakmai tárgy mellett 2 tárgyból kötelező idegen nyelven érettségizniük. Ezek lehetnek: matematika, fizika és civilizáció.

 

GB DE HU