umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

CISCO Hálózati Akadémia

Nyomtatás E-mail

Iskolánkban, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában 2002 óta folyik hálózati akadémiai képzés. Az első végzőseink 2004-ben kapták meg okleveleiket. A Cisco-ról sokan hallottak már, de kevesen tudják, hogy pontosan mit is jelent a Hálózati Akadémia kifejezés.

 A Hálózati Akadémiáról röviden

A Cisco Systems® (USA) által 1997-ben beindított Cisco Hálózati Akadémia egy olyan szigorúan non-profit szakképzési program és hálózat, amely oktatási intézmények, vállalatok, a kormányzat és a CISCO közötti együttműködés eredményeként jött létre. A hálózati Akadémia alapvető küldetése az egyre akutabbá váló IT hálózati szakemberhiány csökkentése.

1993-ban a CISCO nekilátott, hogy az amerikai iskolák számára egy olcsó és praktikus hálózatot tervezzen. Hamarosan nyilvánvalóvá vált, hogy nem csupán megtervezni és megépíteni kell egy ilyen hálózatot, hanem további folyamatos támogatásra is szükség van. A CISCO egyik mérnök-tanácsadója kidolgozott a tanárok és az iskolai rendszergazdák részére egy képzést, ami a hálózat működtetésére készítette fel őket. Hamarosan kiderült azonban, hogy az oktatásban résztvevő felnőttek sajnálják az időt a szükséges ismeretanyag elsajátítására, így hát a CISCO továbblépett a következő generáció irányába.

Program alapját a folyamatosan bővített, modellértékű, E-Learning alapú (magyar nyelvű) tananyag képezi, amely heti öt órás ütemezéssel 4 tanulmányi félévet igényel. A képzés nyitva áll minden 16. életévét betöltött diák számára, és a nemzetközi szabványoknak megfelelő, univerzális és semleges hálózati szakmai ismereteket, illetve szakmai oklevelet nyújt.

A Hálózati Akadémia felépítése

A CISCO által kialakított oktatási rendszer egy nagyon átgondolt és alaposan megtervezett struktúrát követ. A Hálózati Akadémia Program alapiskolái a Lokális Akadémiák (oktatási intézményekben elsősorban középiskolák, de főiskolák és egyetemek is), ahol a diákok számítógépes hálózatok alapjait, működési elvét, illetve CISCO eszközök használatát tanulhatják meg. Ezeknek a Lokális Akadémiáknak szakmai felügyeletét, adminisztrációját a Regionális Akadémiák vállalják, továbbá a Regionális Akadémiák foglalkoznak a programban résztvevő tanárok képzésével. Minden országban, így Magyarországon is a Regionális Akadémiák oktatóinak képzését, illetve felügyeletét az un. Cisco Hálózati Akadémia Továbbképző Központok (Cisco Academy Training Center-ek, CATC) végzik. Ez a központ a Budapesti Műszaki Főiskolán működik.

A programban résztvevő diákok közvetlenül csak a Lokális Akadémiájukkal állnak kapcsolatban.

E-learning modell

A diákok a program igazi értékét jelentő, a Cisco Systems által rendelkezésre bocsátott, teljes egészében elektronikus, multimédiás tananyagot tanulják. A Hálózati Akadémiák mindegyikében egy olyan laboratórium áll a hallgatók rendelkezésére, amiben pontosan olyan eszközök találhatók, melyekkel a valódi hálózatok karbantartásakor találkoznak majd tanulmányaik befejeztével. Az E-learning modell lehetővé teszi, hogy a hallgatók a tananyagot az osztálytermen kívül is elsajátíthassák. Saját tanulási ritmusukhoz igazodva dolgozhatják fel az órák anyagát, tekinthetik meg a technológiához kapcsolódó video- és egyéb vizuális magyarázatot, és gyakori online tesztelésre is van lehetőségük, hogy megállapítsák, valóban megértették-e az átadott ismeretet, és sikerült-e tartós tudásra szert tenniük.

A számonkérést fejezetenként rendelkezésre álló, szintén elektronikus tesztek biztosítják. Az online tesztelés azonnali visszacsatolást biztosít a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. A Cisco nagyon nagy figyelmet szentel arra, hogy az egyes képzési intézményekben azonos körülmények között és azonos színvonalon tanulhassanak a hallgatók, éppen ezért egy többszintű minőségbiztosítási rendszert dolgoztak ki, aminek minden akadémiának meg kell felelnie.

Megszerezhető szakmai ismeretek és oklevelek

A Cisco Hálózati Akadémia tananyagát neves és független oktatók együttműködésével dolgozták ki, s megszerzésével a hallgatók képesítést szereznek kis-és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására. A kurzusok elvégzésével iparági normáknak megfelelő képesítések szerezhetőek. Az első szint egy négy tanulmányi félévből álló kurzus. Ennek végén a tanulók a tanfolyam elvégzését és a vizsgák sikeres letételét igazoló oklevelet szereznek. A megfelelő nemzetközi vizsga letétele után egy nemzetközileg elfogadott és szabványnak tekinthető, CCNA (Cisco Certified Networking Associate) minősítés is szerezhető.

 Kik jelentkezhetnek a Cisco Hálózati Akadémiára?

A megcélzott korosztály a 16 éven felüliek korosztálya így elsősorban a 11. évfolyamtól kezdve várjuk a jelentkezőket. Közülük is elsősorban azokra számítunk, akik még legalább két évig az iskola tanulói maradnak - akár a 14. technikusi évfolyamon.

Csak azok kezdhetik el a képzést, akik vállalják, hogy rendszeres részvétel mellett végig is csinálják. Ha valaki fel nem róható okból hiányzik, akkor a mulasztott tananyagot más időpontban önállóan pótolnia kell.

Továbbá, a jelentkezőknek azt is szem előtt kell tartaniuk, hogy nem elég csak az on-line vizsgákra készülniük: a tananyag 60%-a laboratóriumi gyakorlati képzés, amely biztosítja, hogy a végzett diákok rögtön, az azonnali munkavégzéshez szükséges gyakorlattal rendelkezzenek.

 Hogyan folyik az oktatás?

A képzés elméleti és gyakorlati részekből áll, és szakköri foglalkozás keretében zajlik. Nem a megszokott, hagyományos felépítésű órákra kell számítani. A teljes tananyag multimédiás, webes formában áll rendelkezésre, azaz önállóan egy böngésző segítségével lehet végighaladni az ismeretanyagon. A tanár elsősorban konzultánsi feladatokat lát el, azonban a nehezebben értelmezhető tananyagrészeket közösen lehet feldolgozni. Esetenként csoportokba szerveződve, kiselőadások formájában kell egy-egy témát kifejteni. A leckék és témakörök végén kisebb (20-30 kérdésből álló) feleletválasztós teszt segíti a megszerzett tudás ellenőrzését. A gyakorlati képzést jól felszerelt laboratórium biztosítja, melyben megtalálhatók mindazok az eszközök, melyek a valós hálózatokban is előfordulnak.

Oktatás helye: alagsor 10-es terem

 A CCNA Discovery tananyag tartalma

I. Hálózatépítés otthon és kisvállalatoknál

 • Bevezetés a számítógépek és alkalmazások világába
 • Egy személyi számítógép programjai
 • Csatlakozás a hálózathoz
 • Csatlakozás az Internethez Internet Szolgáltatón (ISP) keresztül
 • Hálózati címzés
 • Hálózati Szolgáltatások
 • Vezeték nélküli technológia
 • A biztonság alapjai
 • Hibaelhárítás a hálózatban

 II. Hálózati feladatok kis- és középvállalatoknál vagy Internet szolgáltatóknál

 • Az Internet és használata
 • ISP fenntartása
 • Hálózatfejlesztés megtervezése
 • Címzési séma megtervezése
 • ISR forgalomirányító konfigurálása
 • Forgalomirányítás
 • ISP szolgáltatások
 • Az ISP felelőssége

 III. Vállalati hálózattervezés bővítése forgalomirányítással és kapcsolással

 • Hálózatépítés egy vállalatnál
 • A vállalati hálózat szerkezete
 • Címzés vállalati hálózatban
 • Forgalomirányítás vállalati hálózatban
 • WAN kapcsolatok implementálása
 • Kapcsolás vállalati hálózatban
 • Forgalomszűrés hozzáférési listákkal
 • Hibaelhárítás vállalati hálózatban

IV. Számítógépes hálózatok tervezése és fenntartása

 • A hálózattervezés szempontjai
 • Információgyűjtés a kliensekrol
 • A különbözo alkalmazások hatása a hálózattervezésben
 • Az IP címzés tervezési szempontjai
 • Egy hálózat megtervezésének megvalósítása
 • A hálózat prototípusának felépítése és tesztelése
 • Az eszközök megválasztása és üzembe helyezése

 A vezeték nélküli hálózatok alapjai

További képzési lehetőség a Vezeték nélküli Hálózatok Alapjai. A képzés az egyre szélesebb körben elterjedő vezeték nélküli helyi hálózatok (WLAN) tervezésére, telepítésére és üzemeltetésére készíti fel a diákokat. Az 1. féléves tanfolyam - csakúgy, mint a program összes kurzusa - elektronikus tananyagra épül, és jelentős elemét képezik a laborgyakorlatok. Csak angol nyelven hozzáférhető, így az alapfokú számítógépes jártasság mellett legalább alapfokú angol nyelvtudás szükséges a tanuláshoz.