umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

Erősáramú elektrotechnikus

Nyomtatás E-mail

Erősáramú elektrotechnikus

A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az erősáramú elektrotechnikus a vállalat, intézmény, szervezet műszaki vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet energetikai hálózatának üzemeltetése, a villamosenergia-gazdálkodás nyomon követése. Felelősségi körébe tartozik a meddőgazdálkodás, egyszerűbb kisfeszültségű hálózatok vezetékeinek méretezése. Feladata az alkalmazott irányítástechnikai, illetve hajtástechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Munkaterülete az erősáramú installáció, villamosenergia rendszer, alállomások, védelmek teljes körű ismerete, szükség esetén az átalakítása. Ismeri az üzemirányítási rendszer felépítését és feladatait. Ismeri az alkalmazott villamos gépek jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Ismeri a hálózatok csillagpont kezelési megoldásait. Ismeri a hálózatok, alállomások védőföldelési megoldásait, szabványi előírásait. Ismeri a hálózatok feszültségminőségi jellemzőit. Ismeri a tarifákat és a B tarifához tartozó vezérlési megoldásokat. Ismeri a hálózatra csatlakozó háztartási méretű kiserőművek felépítését és előírásait. Teljesítményelektronikai áramköröket üzemeltet. Programozható logikai vezérlőket alkalmaz.

A villamosenergia-gazdálkodással összefüggő méréseket elvégzi, az ehhez szükséges mérőműszereket kiválasztja, beköti, a mérési eredményeket rögzíti, a szükséges dokumentumokat elkészíti. Ismeri az alapvető villanyszerelői feladatokat, azokat elvégzi.

Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Munkájához szükséges műszaki rajzokat számítógéppel elkészíti, azokat alkalmazza. A munkavégzéshez szükséges dokumentumokat előkészíti, alkalmazza és az elvégzett munkát dokumentálja.

A szakképesítéssel rendelkező képes:

- fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni (vágás, fúrás, forgácsolás, fűrészelés, hajlítás, reszelés, csiszolás)

- villamos és mechanikai kötéseket készíteni

- egyszerű villamos kapcsolási rajzot készíteni

- villamos kapcsolásokat értelmezni

- villamos mérőműszereket kiválasztani

- villamos mérőműszereket bekötni

- villamos méréseket végezni

- mérési jegyzőkönyvet és rajzdokumentációt készíteni

- feszültség alá helyezni a berendezést

- villamos berendezések feszültségmentesítését végezni

- intelligens épületek erősáramú szerelését végezni

- kommunális és lakóépületek villanyszerelését végezni, áramköreit ellenőrizni

- kialakítani a kommunális és lakóépületek elosztóit

- felszerelni/összeszerelni a vezérlések készülékeit

- felszerelni/összeszerelni a szabályozások készülékeit

- motorvezérléseket (motorvédő, indító, forgásirány váltó, fordulatszám-változtató kapcsolásokat) megvalósítani, telepíteni, beüzemelni

- energiagazdálkodással összefüggő méréseket végezni

- mérőváltók ellenőrzésével kapcsolatos méréseket végezni

- villamos hálózatok, alállomások állapotát ellenőrizni és felmérni

- villamos hálózatok és berendezések ellenőrzésével, felülvizsgálatával kapcsolatos méréseket végezni

- villamos hálózatok, alállomások védelmi és automatika berendezésit üzemeltetni, ellenőrizni

- villamos gépeket szállítani, telepíteni, üzembe helyezni és üzemeltetni

- kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveletekhez

- számítógépes, mikroprocesszoros, mikrokontrolleres és PLC-vel irányított ipari folyamatokat szerelni, üzemeltetni

- rajzkészítő programot használni

- betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűz és környezetvédelmi, valamint a szakmára, szerelési – javítási technológiára vonatkozó előírásokat

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások

 

A

B

C

FEOR száma

FEOR megnevezése

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

3121

Villamosipari technikus (energetikai technikus)

Energiaelosztási technikus

Erősáramú elektronikai technikus

Erősáramú villamosipari technikus

Villamosenergia ipari szak technikus

Villamosenergia technikus

Villamossági technikus (nagyfeszültség)

3122

Villamosipari technikus (elektronikai technikus

Villamos gép és készülékgyártó technikus

Villamos gép és - berendezési technikus