Ebédbefizetés

TÁJÉKOZTATÓ  AZ  ISKOLAI  ÉTKEZTETÉSRŐL

 A tanulók szeptember 1-jén a gazdasági irodában vehetik át az igénylőlapokat, amelyeket kitöltve és szülő által aláírva a befizetéskor le kell adjanak.

 Befizetés a gazdasági irodában szeptember 4-én és 5-én 8.00 – 15.00 óra között lehetséges.

 Azon tanulók részére, akik szeptember 5-én 15.00 óráig befizetik a szeptember havi térítési díjat, 7-étől (csütörtök) tudunk ebédet biztosítani. A később befizetők részére az étkezés a befizetést követő második munkanaptól lehetséges.

Szeptember 7-től 30-ig a térítési díj összege:

 teljes díjjal:                                                     5 960 Ft                      (17 nap x 350,52 Ft)

50 %-os díjkedvezménnyel:                           2 980 Ft                      (17 nap x 175,26 Ft) *

 Azon tanulók, akik jogosultak az 50 %-os normatív kedvezményre, egy külön igénylőlapot is kapnak, amelyet befizetéskor a szülő által kitöltve, aláírva és a szükséges igazolásokat mellékelve szintén le kell adjanak!

 További információk az étkeztetéssel kapcsolatosan:

 Tanév alatt a következő hónapra rendszerint hó közepén – de minden esetben legkésőbb 24-éig - történik a befizetés, melynek időpontjáról az iskola honlapján illetve az iskolában több helyen kihelyezett tájékoztatón olvashatnak pár nappal a befizetés időpontja előtt.

 Átutalással történő fizetés csak az előre kiállított átutalásos számla szerint történhet, amelyet a tanuló a befizetési időszakban vehet át a gazdasági irodán.

 Ebédlemondást a tárgynapot megelőző munkanapon reggel 9.00 óráig lehet jelezni a

+36 1 369 6755/114-es telefonszámon.

 A közétkeztetés igénybe vételéhez a tanuló bármikor becsatlakozhat. Amennyiben bármely okból lemaradt a befizetésről, pótbefizetésre van lehetőség minden hó 25-étől naponta 8.00 – 11.30 óra között.

 

 * Az 50 %-os étkezési térítési díjkedvezményt az a tanuló veheti igénybe, aki

  • Tartósan beteg,
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül,
  • Három- vagy többgyermekes családban él.

 

GB DE HU