Német nyelvi képzés a két tanítási nyelvű osztályokban

 

Német nyelvi képzés a két tanítási nyelvű osztályokban

 

 Az iskolánkban folyó két tanítási nyelvi képzés elengedhetetlen feltétele a tárgyalási szintű, kommunikatív, gyakorlati nyelvtudás magas szinten történő elsajátítása, és egyben ez iskolánk sikerének záloga. Iskolánk nyelvtanárai mindig arra törekedtek, és a jövőben is törekedni fognak, hogy nyelvoktatásunk tartalmában, módszereiben és minőségével megfeleljen a modern kor kihívásainak, és tanulóink biztos nyelvismeretre tegyenek szert tanulmányaik folyamán. A két tanítási nyelvű osztályokban valamennyi diák két idegen nyelvet(angol/német)tanul.

 

Iskolánkban német nyelvből a 2000/2001. tanévben indítottuk be a két tanítási nyelvi képzést.  A képzés ötéves, amely intenzív nyelvi előkészítő évvel indul, ahol a tanulók heti 20 órában tanulják a célnyelvet. E nyelvi képzés esetében a diákok tanulmányaik során minimum három tantárgyat célnyelven tanulnak.  A 13.(12.) év végén célnyelvből, valamint két általuk választott tantárgyból német nyelven érettségi vizsgát tesznek.  A két tanítási nyelvű oktatásunk nagy vonzereje az is, hogy a különösen magas óraszámban folyó intenzív általános és szakmai alapozó nyelvtanulás befejezéseként diákjaink olyan két tanítási nyelvű érettségi bizonyítványt kaphatnak, amely egyenértékű az állami általános felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Ennek az a feltétele, hogy célnyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye legalább 60%-os legyen, valamint két tantárgyból célnyelven, minimum középszinten megfelelt minősítéssel sikeres érettségi vizsgát tegyenek.

 

Német nyelvből évek óta anyanyelvi nyelvtanár segíti a diákok intenzív nyelvtanulását valamennyi évfolyamon, aki elsősorban a gyakorlati jellegű általános célnyelvi társalgás oktatásában végez kiemelkedő munkát.

 


A német nyelvet tanító kollégák folyamatosan részt vesznek a GOETHE Intézet illetve a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) által szervezett belföldi/külföldi továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, folyamatosan frissítik szakmai, módszertani ismereteiket. Szoros együttműködést folytatunk az Újpesti Kisebbségi Önkormányzattal, és az általuk rendezett eseményeken, versenyeken iskolánk rendszeresen képviselteti magát.

 

Távlati célunk, hogy a német állami szervezettel (ZfA) kapcsolatunkat megerősítve lehetővé tegyük a német két tanítási nyelvű képzésben résztvevő diákjaink számára, hogy a következő tanévtől kezdve az érettségi év folyamán letegyék a „Deutsches Sprachdiplom”(DSDII) vizsgát, amely Németországban államilag elismert, így diákjaink számára megkönnyíti a német egyetemeken, főiskolákon való továbbtanulást, valamint a németországi munkavállalást.

 

A német nyelvoktatást az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanórák, különböző versenyekre felkészítő délutáni foglalkozások, német nyelvterületre szervezett tanulmányi utak, valamint sikeres külföldi diákcsere programok, ösztöndíj lehetőségek és belföldi nyári nyelvi táborok egészítik ki.

 

Eddig elért eredményeinkre büszkék vagyunk. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a diákok számára egyenlő esélyt biztosítsunk ahhoz, hogy kiváló eredményeket érjenek el az iskola által biztosított nyelvtanulás segítségével a különböző országos, illetve nemzetközi versenyeken.

 

Német nyelvi események, versenyek:

OKTV Német nyelv II. kategória

Kisjelenet író-és előadó verseny

ADVENT BÉCSBEN (Csokigyár/Parlament látogatás, Adventi vásár…)

Vienna TEC (Szakmai vásár Bécsben)

Vers-és prózamondó verseny (iskolai, kerületi, fővárosi)

BÖLCS-ÉSZ német nyelvi-és civilizáció verseny

Pannon Egyetem német nyelvi verseny (Programm zur Begabtenförderung)

Zalamat Országos német nyelvi-és civilizáció verseny

„Tiroli Ötös” német nyelvi verseny (Jeka / Klett Kiadó német nyelvi versenye)

Német származású vendéglátósok és iparosok Újpesten ( Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat pályázata)

Tanulmányi kirándulások:  Ausztria > Karintia, Salzburg, Wien

     Németország > Bayern, Sachsen, Berlin

AUDI gyárlátogatás

GOETHE Ösztöndíj / Sommerkurs in Deutschland

Nyelvi tábor

Erasmus+

GB DE HU