Mechatronikai technikus

Mi is az a mechatronika:

EU definíciója szerint a gépészet, az elektronika és a számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja. A mechatronika a részterületeket nem additív módon, hanem egymást kiegészítve, segítve kapcsolja össze.

mechatronika

A szakma legismertebb folyóirata, az Oxfordban kiadott „Mechatronics” címlapján a következő jelszó olvasható: „Science of intelligent machines”, azaz az intelligens gépek tudománya. Ma már nem kétséges, hogy a jövő az olyan berendezéseké, gépeké, amelyek az automatikus működésük mellett a változó bemenő jelekhez, működési feltételekhez, környezeti változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó szabályozással rendelkeznek, adaptívak, „öntanulóak”, egyszóval intelligensek. A mechatronika szerteágazó szakma. Alig van olyan területe a korszerű gép- és villamosiparnak, az informatikai szolgáltatásnak, amelyet az oktatás során ne érintenénk. A mechatronika az „Ipar 4.0” tudománya.

IX. GÉPÉSZET

ágazathoz tartozó

54 523 04

MECHATRONIKAI TECHNIKUS

szakképesítéshez

(az 52 522 04 VILLAMOS BERENDEZÉS SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ

mellék-szakképesítéssel)

 

 

I. A szakképzés jogi háttere

A szakképzési kerettanterv

       a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

       a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,

 

valamint

       az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet,

       az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és

       a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

alapján készült.

 

 

II. A szakképesítés alapadatai

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 523 04

Szakképesítés megnevezése: Mechatronikai technikus

A szakmacsoport száma és megnevezése: 5. Gépészet

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IX. Gépészet

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év

Elméleti képzési idő aránya: 40%

Gyakorlati képzési idő aránya: 60%

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

       5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra;

       2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra.

GB DE HU