Büszkeségeink 2017/2018. tanév

Német munkaközösség

A kerületi német nyelvű szavalóverseny

 

I. kategóriájában

II. helyezést ért el Jakab Krisztián 10.F osztályos tanuló

III. helyezést ért el Jurkech Gábor 10.F osztályos tanuló

mindkettőjük felkészítő tanára: Soósné Varga Lia

 

A II. kategóriában

I.helyezést ért el Perjés Krisztián 12.F osztályos tanuló

felkészítő tanár: Ettelt Andrea és Kovács Ferenc

 

III.helyezést ért el Vág Csaba 11.F osztályos tanuló

felkészítő tanár: Batóné Schulcz Ágnes

BÜSZKESÉGEINK: A kerületi német nyelvű versmondóverseny eredménye

A kerületi

német nyelvű versmondóversenyen

iskolánk tanulói az alábbi helyezéseket érték el:

9-10. évfolyam:

I.                 Jurkech Gábor

felkészítő tanár: Soósné Varga Lia

III.       Hlavács Levente

felkészítő tanár: Zachár Judit

IV.        Jóna Benjámin

felkészítő tanár: Batóné Schulcz Ágnes

VI.        Jakab Krisztián

felkészítő tanár: Soósné Varga Lia

 

11-12. évfolyam:

I.                 Takács Bence

felkészítő tanár: Ettelt Andrea

III.Perjés Krisztián

felkészítő tanár: Kovács Ferenc

Gratulálunk! 

Köszönjük! 

Nyelvvizsgák támogatása

Nyelvvizsga támogatása - pályázati kiírás [klikkelj a névre a letöltéshez]

 Adatlap nyelvvizsga támogatásához [klikkelj a névre a letöltéshez]

Munkaközösség tagja 2014/2015-ös tanévben

Német nyelvi munkaközösség tagjai

A 2014/2015. tanévben

A munkaközösség tagjai:

                                 Batóné Schulcz Ágnes

                                 Bessenyei Tünde

                                 Kovács Ferenc

                                 Mayer Erzsébet

                                 Molnárné Ettelt Andrea

                                 Soósné Varga Lia

                                 Szever László

                                 Tavasziné Fazekas Ildikó

                                 Zachár Judit
     

Anyanyelvi lektor:

                                 Andrea Ettelt

 

Idegen nyelven tanító kollégák a két tanítási nyelvű osztályokban:

           

                                Kungl Andrea               matematika

                                Batóné Schulcz Ágnes  történelem, civilizáció

                                Soósné Varga Lia          civilizáció

                                Szever László                történelem                             

Német nyelvi képzés a két tanítási nyelvű osztályokban

 

Német nyelvi képzés a két tanítási nyelvű osztályokban

 

 Az iskolánkban folyó két tanítási nyelvi képzés elengedhetetlen feltétele a tárgyalási szintű, kommunikatív, gyakorlati nyelvtudás magas szinten történő elsajátítása, és egyben ez iskolánk sikerének záloga. Iskolánk nyelvtanárai mindig arra törekedtek, és a jövőben is törekedni fognak, hogy nyelvoktatásunk tartalmában, módszereiben és minőségével megfeleljen a modern kor kihívásainak, és tanulóink biztos nyelvismeretre tegyenek szert tanulmányaik folyamán. A két tanítási nyelvű osztályokban valamennyi diák két idegen nyelvet(angol/német)tanul.

 

Iskolánkban német nyelvből a 2000/2001. tanévben indítottuk be a két tanítási nyelvi képzést.  A képzés ötéves, amely intenzív nyelvi előkészítő évvel indul, ahol a tanulók heti 20 órában tanulják a célnyelvet. E nyelvi képzés esetében a diákok tanulmányaik során minimum három tantárgyat célnyelven tanulnak.  A 13.(12.) év végén célnyelvből, valamint két általuk választott tantárgyból német nyelven érettségi vizsgát tesznek.  A két tanítási nyelvű oktatásunk nagy vonzereje az is, hogy a különösen magas óraszámban folyó intenzív általános és szakmai alapozó nyelvtanulás befejezéseként diákjaink olyan két tanítási nyelvű érettségi bizonyítványt kaphatnak, amely egyenértékű az állami általános felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga bizonyítvánnyal. Ennek az a feltétele, hogy célnyelvből az emelt szintű érettségi vizsga eredménye legalább 60%-os legyen, valamint két tantárgyból célnyelven, minimum középszinten megfelelt minősítéssel sikeres érettségi vizsgát tegyenek.

 

Német nyelvből évek óta anyanyelvi nyelvtanár segíti a diákok intenzív nyelvtanulását valamennyi évfolyamon, aki elsősorban a gyakorlati jellegű általános célnyelvi társalgás oktatásában végez kiemelkedő munkát.

 


A német nyelvet tanító kollégák folyamatosan részt vesznek a GOETHE Intézet illetve a ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen) által szervezett belföldi/külföldi továbbképzéseken, szakmai konferenciákon, folyamatosan frissítik szakmai, módszertani ismereteiket. Szoros együttműködést folytatunk az Újpesti Kisebbségi Önkormányzattal, és az általuk rendezett eseményeken, versenyeken iskolánk rendszeresen képviselteti magát.

 

Távlati célunk, hogy a német állami szervezettel (ZfA) kapcsolatunkat megerősítve lehetővé tegyük a német két tanítási nyelvű képzésben résztvevő diákjaink számára, hogy a következő tanévtől kezdve az érettségi év folyamán letegyék a „Deutsches Sprachdiplom”(DSDII) vizsgát, amely Németországban államilag elismert, így diákjaink számára megkönnyíti a német egyetemeken, főiskolákon való továbbtanulást, valamint a németországi munkavállalást.

 

A német nyelvoktatást az emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanórák, különböző versenyekre felkészítő délutáni foglalkozások, német nyelvterületre szervezett tanulmányi utak, valamint sikeres külföldi diákcsere programok, ösztöndíj lehetőségek és belföldi nyári nyelvi táborok egészítik ki.

 

Eddig elért eredményeinkre büszkék vagyunk. Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a diákok számára egyenlő esélyt biztosítsunk ahhoz, hogy kiváló eredményeket érjenek el az iskola által biztosított nyelvtanulás segítségével a különböző országos, illetve nemzetközi versenyeken.

 

Német nyelvi események, versenyek:

OKTV Német nyelv II. kategória

Kisjelenet író-és előadó verseny

ADVENT BÉCSBEN (Csokigyár/Parlament látogatás, Adventi vásár…)

Vienna TEC (Szakmai vásár Bécsben)

Vers-és prózamondó verseny (iskolai, kerületi, fővárosi)

BÖLCS-ÉSZ német nyelvi-és civilizáció verseny

Pannon Egyetem német nyelvi verseny (Programm zur Begabtenförderung)

Zalamat Országos német nyelvi-és civilizáció verseny

„Tiroli Ötös” német nyelvi verseny (Jeka / Klett Kiadó német nyelvi versenye)

Német származású vendéglátósok és iparosok Újpesten ( Az Újpesti Német Kisebbségi Önkormányzat pályázata)

Tanulmányi kirándulások:  Ausztria > Karintia, Salzburg, Wien

     Németország > Bayern, Sachsen, Berlin

AUDI gyárlátogatás

GOETHE Ösztöndíj / Sommerkurs in Deutschland

Nyelvi tábor

Erasmus+

2013/2014-es tanév értékelése

Német nyelvi munkaközösség

2013/2014. tanév értékelése

 

Az idei tanévet is a 9. évfolyam számára meghirdetett immáron hagyománnyá vált- nyelvi táborral kezdtük. Sajnos a német csoport száma évről-évre csökken, mivel iskolai szinten a 9. évfolyamon csak egyetlen osztályban tanítunk német nyelvet. Azok a 9.F/KNY osztályba jelentkezett tanulók, akik részt vettek a nyelvi táborban, hasznosnak és kellemesnek találták a tábort, és élményekben gazdagon tértek haza.

Az első héten a tanóra keretein belül szintfelmérés történt a 9.F/KNY két tanítási nyelvű osztályban a csoportbontás elérése érdekében. A bemeneti mérő teszt eredményei alapján a két tanítási nyelvű osztályban a 2 csoport (kezdő/ haladó) kialakítása megtörtént.

A kötelező minimális ismeretanyag elsajátításának ellenőrzésére az angol két tanítási nyelvű osztályokban évfolyamdolgozatokat állítottunk össze, amelyeket az éves ütemterv szerint, 2014 tavaszán írattuk meg.

 A német két tanítási nyelvű osztályokban ( 9.F/KNY, 9.F, 11.F, 12F ) szintén az éves ütemterv szerint lebonyolítottuk az év végi vizsgát német nyelvből. A végzős osztály (13.F) március második hetében próba érettségi vizsgát tett német nyelvből és német célnyelvi civilizáció tantárgyból.

 A kommunikatív nyelvtanítás mellett nagy gondot fordítunk a német anyanyelvű országok – elsősorban Németország és Ausztria – kultúrájának, történelmének, gazdasági földrajzának ismeretére. Az ősz folyamán a két tanítási nyelvű osztályokban tanító kollegák (egyben osztályfőnökök is) megkezdték a külföldi tanulmányi utak szervezését és a lebonyolítással kapcsolatos foglalásokat. A 9.F/KNY (Kovács Ferenc), 9.F (Szever László) osztályok Ausztriában (Karintia, Bécs), a 12.F osztály (Soósné Varga Lia) Németországban (Berlin) töltött el egy hetet, így tanulóink anyanyelvi környezetben fejleszthették nyelvtudásukat, bővíthették a célnyelvi országokról szerzett ismereteiket

Az Országos Tanulmányi Versenyre hat tanulónk nevezett be a 12. F osztályból (Soósné Varga Lia), amelynek első fordulóját 2013. november 25-én bonyolítottuk le. Az első forduló pontszámai alapján 3 diák dolgozatát küldhettük volna tovább szép eredménnyel tovább, hiszen a tanulók 70-80%-os eredménye dicséretes.

A tanév folyamán mi magunk is különböző rendezvényeket szerveztünk diákjaink számára és a lehetőségekhez mérten minden olyan lehetőséget megragadtunk, amely tanulóinkra nézve a német nyelvi ismeretek bővítésére, gyakorlására és diákjaink megmérettetésére szolgált.

Októberben a Goethe Intézet által szervezett „Sehenswert” Filmfesztiválon vettünk részt (12.F Soósné Varga Lia)

Novemberben rendeztük meg „Kisjelent író-és előadó versenyünket” a leendő kilencedikes tanulóink számára. A versenyt az általános iskolai korosztálynak hirdettük meg és célunk a nyelvgyakorlás mellett iskolánk hírnevének öregbítése is volt. Még ebben a hónapban neveztük be a 12.F osztály (Soósné Varga Lia) csapatát a „Spiel und Gewinn” országos civilizáció verseny karácsonyi játékára („Weihnachten in Deutschland”), amelyen a csapat (Pifku Arnold, Telegdi Fábián, Martienssen Dominique) 3. helyen végzett és kiváló eredményt ért el.

Az immár hagyománnyá vált adventi kirándulásunkat ( „Advent Bécsben” ) 2013. december 13-án szerveztük, a program igen közkedvelt iskolánk tanulói körében és minden évben túljelentkezés van.

            Decemberben osztályszinten megkezdtük a tanulók felkészítését a hagyományos német nyelvű vers-és prózamondó versenyünkre, amelynek iskolai fordulóját 2014.január 30-án bonyolítottuk le. A továbbjutott tanulók 2014. február 18-án a kerületi (Német Kisebbségi Önkormányzat) illetve fővárosi (a Fővárosi Pedagógiai Intézet által kiírt) versenyeken képviselték iskolánkat. Telegdi Fábián 12.F osztály tanulója (Soósné Varga Lia) 1. helyezést ért el a német nyelvű vers-és prózamondó verseny

            Februárban beneveztük a 9. F/KNY (Kovács Ferenc) osztály 3 fős csapatát az országos képregény-készítő versenyre német nyelven, amelyen a csapat ( Nagy Olivér, Szajbert Bence, Varga Gábor) kiválóan szerepelt, az 1. helyezést szerezte meg.

            Márciusban a Goethe Intézet által szervezett német versenyre  („Deutsche Olympiade” ) neveztük be iskolánk tanulóit( Joó Ádám, Markó Ádám) a 9. F (Szever László) osztályból, akik tisztességgel helyt álltak.

            Áprilisban két programot bonyolítottunk le, 2014. 04.16-án szerveztük meg (Soósné Varga Lia) a szintén közkedvelt gyárlátogatást Győrbe ( „AUDI” ), ami az idén is nagyon tetszett a programban résztvevő tanulóknak, a technológia csodái mellett általános műveltségüket is bővíthették tanulóink, mivel a két órás idegenvezetés alatt  felfedezhették Győr város nevezetességeit ( „Győr -  die Barockstadt” )

            A 2014. április 25-én lebonyolított német versenyen „Írd újra – német nyelvű kreatív íróverseny-ena 12. F (Soósné Varga Lia) osztály3 fős csapata (Telegdi Fábián, Martienssen Dominique, Pataky Sándor) a budapesti és a Pest megyei középiskolások számára kiírt német nyelvi versenyen maximális pontszámmal 1. helyezést ért el.

            Májusban bonyolítottuk le a tanulmányi kirándulásokat, az érettségi szünetben 3 osztály utazott külföldre és töltött el egy hetet Ausztriában és Németországban.

 A tanév folyamán a tanulók felzárkóztatása és tanulmányi előrehaladása jegyében is korrepetálási lehetőséget biztosítottunk diákjaink számára, elsősorban a két tanítási nyelvű osztályokban.

             A tanév során felmerülő problémákat, soron következő eseményeket a munkaterv szerint munkaközösségi értekezleteinken megbeszéltük. A munkaközösség tagjai különböző könyvkiadók (Klett, Hueber, Maxim) előadásain, prezentációin vettek részt, így az idei újdonságokkal megismerkedtek, naprakész információkat szerezhettek.

 A tanév végén elmondhatjuk, hogy ismét eseményekben gazdag évet zártunk.

GOETHE Ösztöndíj

GOETHE Ösztöndíj

GB DE HU