2013/2014-es tanév értékelése

Német nyelvi munkaközösség

2013/2014. tanév értékelése

 

Az idei tanévet is a 9. évfolyam számára meghirdetett immáron hagyománnyá vált- nyelvi táborral kezdtük. Sajnos a német csoport száma évről-évre csökken, mivel iskolai szinten a 9. évfolyamon csak egyetlen osztályban tanítunk német nyelvet. Azok a 9.F/KNY osztályba jelentkezett tanulók, akik részt vettek a nyelvi táborban, hasznosnak és kellemesnek találták a tábort, és élményekben gazdagon tértek haza.

Az első héten a tanóra keretein belül szintfelmérés történt a 9.F/KNY két tanítási nyelvű osztályban a csoportbontás elérése érdekében. A bemeneti mérő teszt eredményei alapján a két tanítási nyelvű osztályban a 2 csoport (kezdő/ haladó) kialakítása megtörtént.

A kötelező minimális ismeretanyag elsajátításának ellenőrzésére az angol két tanítási nyelvű osztályokban évfolyamdolgozatokat állítottunk össze, amelyeket az éves ütemterv szerint, 2014 tavaszán írattuk meg.

 A német két tanítási nyelvű osztályokban ( 9.F/KNY, 9.F, 11.F, 12F ) szintén az éves ütemterv szerint lebonyolítottuk az év végi vizsgát német nyelvből. A végzős osztály (13.F) március második hetében próba érettségi vizsgát tett német nyelvből és német célnyelvi civilizáció tantárgyból.

 A kommunikatív nyelvtanítás mellett nagy gondot fordítunk a német anyanyelvű országok – elsősorban Németország és Ausztria – kultúrájának, történelmének, gazdasági földrajzának ismeretére. Az ősz folyamán a két tanítási nyelvű osztályokban tanító kollegák (egyben osztályfőnökök is) megkezdték a külföldi tanulmányi utak szervezését és a lebonyolítással kapcsolatos foglalásokat. A 9.F/KNY (Kovács Ferenc), 9.F (Szever László) osztályok Ausztriában (Karintia, Bécs), a 12.F osztály (Soósné Varga Lia) Németországban (Berlin) töltött el egy hetet, így tanulóink anyanyelvi környezetben fejleszthették nyelvtudásukat, bővíthették a célnyelvi országokról szerzett ismereteiket

Az Országos Tanulmányi Versenyre hat tanulónk nevezett be a 12. F osztályból (Soósné Varga Lia), amelynek első fordulóját 2013. november 25-én bonyolítottuk le. Az első forduló pontszámai alapján 3 diák dolgozatát küldhettük volna tovább szép eredménnyel tovább, hiszen a tanulók 70-80%-os eredménye dicséretes.

A tanév folyamán mi magunk is különböző rendezvényeket szerveztünk diákjaink számára és a lehetőségekhez mérten minden olyan lehetőséget megragadtunk, amely tanulóinkra nézve a német nyelvi ismeretek bővítésére, gyakorlására és diákjaink megmérettetésére szolgált.

Októberben a Goethe Intézet által szervezett „Sehenswert” Filmfesztiválon vettünk részt (12.F Soósné Varga Lia)

Novemberben rendeztük meg „Kisjelent író-és előadó versenyünket” a leendő kilencedikes tanulóink számára. A versenyt az általános iskolai korosztálynak hirdettük meg és célunk a nyelvgyakorlás mellett iskolánk hírnevének öregbítése is volt. Még ebben a hónapban neveztük be a 12.F osztály (Soósné Varga Lia) csapatát a „Spiel und Gewinn” országos civilizáció verseny karácsonyi játékára („Weihnachten in Deutschland”), amelyen a csapat (Pifku Arnold, Telegdi Fábián, Martienssen Dominique) 3. helyen végzett és kiváló eredményt ért el.

Az immár hagyománnyá vált adventi kirándulásunkat ( „Advent Bécsben” ) 2013. december 13-án szerveztük, a program igen közkedvelt iskolánk tanulói körében és minden évben túljelentkezés van.

            Decemberben osztályszinten megkezdtük a tanulók felkészítését a hagyományos német nyelvű vers-és prózamondó versenyünkre, amelynek iskolai fordulóját 2014.január 30-án bonyolítottuk le. A továbbjutott tanulók 2014. február 18-án a kerületi (Német Kisebbségi Önkormányzat) illetve fővárosi (a Fővárosi Pedagógiai Intézet által kiírt) versenyeken képviselték iskolánkat. Telegdi Fábián 12.F osztály tanulója (Soósné Varga Lia) 1. helyezést ért el a német nyelvű vers-és prózamondó verseny

            Februárban beneveztük a 9. F/KNY (Kovács Ferenc) osztály 3 fős csapatát az országos képregény-készítő versenyre német nyelven, amelyen a csapat ( Nagy Olivér, Szajbert Bence, Varga Gábor) kiválóan szerepelt, az 1. helyezést szerezte meg.

            Márciusban a Goethe Intézet által szervezett német versenyre  („Deutsche Olympiade” ) neveztük be iskolánk tanulóit( Joó Ádám, Markó Ádám) a 9. F (Szever László) osztályból, akik tisztességgel helyt álltak.

            Áprilisban két programot bonyolítottunk le, 2014. 04.16-án szerveztük meg (Soósné Varga Lia) a szintén közkedvelt gyárlátogatást Győrbe ( „AUDI” ), ami az idén is nagyon tetszett a programban résztvevő tanulóknak, a technológia csodái mellett általános műveltségüket is bővíthették tanulóink, mivel a két órás idegenvezetés alatt  felfedezhették Győr város nevezetességeit ( „Győr -  die Barockstadt” )

            A 2014. április 25-én lebonyolított német versenyen „Írd újra – német nyelvű kreatív íróverseny-ena 12. F (Soósné Varga Lia) osztály3 fős csapata (Telegdi Fábián, Martienssen Dominique, Pataky Sándor) a budapesti és a Pest megyei középiskolások számára kiírt német nyelvi versenyen maximális pontszámmal 1. helyezést ért el.

            Májusban bonyolítottuk le a tanulmányi kirándulásokat, az érettségi szünetben 3 osztály utazott külföldre és töltött el egy hetet Ausztriában és Németországban.

 A tanév folyamán a tanulók felzárkóztatása és tanulmányi előrehaladása jegyében is korrepetálási lehetőséget biztosítottunk diákjaink számára, elsősorban a két tanítási nyelvű osztályokban.

             A tanév során felmerülő problémákat, soron következő eseményeket a munkaterv szerint munkaközösségi értekezleteinken megbeszéltük. A munkaközösség tagjai különböző könyvkiadók (Klett, Hueber, Maxim) előadásain, prezentációin vettek részt, így az idei újdonságokkal megismerkedtek, naprakész információkat szerezhettek.

 A tanév végén elmondhatjuk, hogy ismét eseményekben gazdag évet zártunk.

GB DE HU