umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Nyitólap

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

A kommunista ideológia alapja, a magántulajdon megszüntetése. Ez a szocialisztikus-egyenlősítő eszmei gyökerekből fakad, a bolsevizmus pedig végre is hajtja ennek megszüntetését úgy, hogy annak során nem ismer kíméletet. A végrehajtás, amelyet az ipari-kereskedelmi szektorban államosításnak, a mezőgazdaságban pedig kollektivizálásnak neveztek, rengeteg halálos áldozattal járt. A kommunista ideológia másik fontos eleme, hogy erőszakos úton próbálja egyarcúvá, egyosztályúvá alakítani a társadalmat. A XX. században forradalom útján, az ipari munkásság hatalomra juttatásával és diktatúra bevezetésével akarta ezt elérni Oroszországban, és több más államban is. A kommunista rendszer nem kímélte meg Magyarországot és a magyar népet sem. A történelem úgy hozta, hogy 1919-ben az elsők között jött létre néhány hónapra a proletárdiktatúra rendszere Kun Béla vezetésével a Magyarországi Tanácsköztársaság formájában. Halálos áldozatai azonban már ennek a rövid időszaknak is voltak. A politikai alapú bírósági ítéletek, valamint a Lenin-fiúk és más különítményesek leszámolásai, azaz a „vörös terror” több száz ember életét oltották ki. A magyarországi kommunisták számára - akik pár ezren voltak - az újabb lehetőséget az 1944-45-ös esztendő hozta meg. Magyarország szovjet megszállása számukra új történelmi távlatot nyitott. Az orosz katonák „málenkij robot” ('kis ingyen munka')komm dikt ald emlek címén máig tisztázatlan számú embertömeget hurcoltak el szovjet munkatáborokba 3 nap helyett 3 évre vagy még többre – vagy éppen örökre. Egy ilyen vagonba bekerülhetett valaki csak azért, mert volt rajta egy leventesapka, német vezetékneve volt, vagy egyszerűen csak rosszkor volt rossz helyen. A meghalt hadifoglyokat is figyelembe véve és a háború alatti országterületre számítva 330 ezerre tehető a szovjet táborokból haza nem térő halott magyarok száma. Itthon közben a magyar kommunisták – miután demokratikus úton nem tudtak hatalomra kerülni – 1946-47 fordulójától szovjet támogatással likvidálták ellenfeleiket. Ez akkor a demokratikus alternatívát jelentő Független Kisgazdapárt elleni támadást jelentette. Ennek jelképe 1947. február 25-én Kovács Bélának, a Kisgazda-párt főtitkárának a szovjetek által történt letartóztatása. Kovács Bélát a magyar törvények alapján nem lehetett letartóztatni, ezért ezt a szovjetek „magukra vállalták” és Szibériába hurcolták, ahonnan nyolc év múlva, megtört, beteg emberként térhetett csak vissza. Magyarországon folytatódott a diktatúra kiépítése. 1947-49 során felszámolták a többpártrendszert. Ezzel párhuzamosan kiépült a belügyi irányítás intézményrendszere is, amelynek élére az Államvédelmi Hatóság, az ÁVH került, Péter Gábor altábornagy parancsnoksága alatt. Internáló- és munkatáborokat (a leghírhedtebb Recsk) hoztak létre, tízezreket telepítettek ki Budapestről osztályhovatartozás alapján vidékre (eredeti lakását a többségük sosem kapta vissza). Az osztályharc másik különleges falusi frontja volt a kulákok elleni harc. A kulák orosz eredetű szó, jelentése: kizsákmányoló, nagygazda, zsíros paraszt. A kuláklistákra a falusi társadalom tehetősebb, szorgalma, kemény munkája, szakértelme révén több földet birtokló, tekintéllyel bíró tagjai kerültek rá. Hat év alatt ezt a réteget is kiiktatták a falvak életéből, de ezzel együtt megkezdődött a hagyományos paraszti társadalom felbomlasztása is. Ezt teljessé a kollektivizálás, vagyis a paraszti magántulajdon felszámolása tette. Az 1956-os forradalom leverése után ezt Kádár János hajtotta végre a kis- és középparaszti birtokok téeszesítésével. Diákjainknak csak azt tudjuk kívánni: életük nagy részét úgy éljék le majd, hogy tényleg csak a tankönyvekből, filmekből ismerjék: milyen is volt ez a XX. századi rémtörténet, amelyet kommunizmusnak neveznek!