umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Iskola egészségügy

Nyomtatás

Tisztelt Szülők!

A 2022/2023-as tanévtől az iskola-egészségügyi szolgálat az IER KRÉTA rendszermodult használja gyermekük iskolaegészségügyi dokumentációjának tárolására.
A továbbiakban a szülők tájékoztatása is ezen csatornán történik majd, így kérem figyeljék az IER KRÉTA által küldött üzeneteket is!
A hozzáférés nagyon egyszerű:
ier.e-kreta.hu
A felhasználónév és jelszó pedig megegyezik a sima KRÉTA-val.

Rövid tájékoztató, hogy mire is való az IER KRÉTA

Az iskola-egészségügyi ellátás alábbi folyamatait támogatja a modul:

• a rendszeres – jogszabályban előírt – védőnői és orvosi szűrővizsgálatok, alkalmassági egészségügyi szűrések, illetve az ennek kapcsán tett intézkedések,
• tisztasági vizsgálatok, tetvesség szűrése
• gondozási tevékenységek,
• védőoltások eseti és kampányszerű lebonyolítása, (beleértve a szükséges gondviselői engedélyek beszerzését is);
• tanulók számára tanácsadás, illetve akut ellátás, fogadóórák,
• csoportos és egyéni egészségfejlesztési órák,
• gyógytestneveléssel kapcsolatos tevékenységek,
• adminisztrációs és jelentési kötelezettségek biztosítása

A modul – elsősorban a kezelt személyes és egészségügyi adatok érzékenysége miatt – önálló rendszermodulként került kifejlesztésre, önálló jogosultsági szerepkörökkel és elkülönített adatbázissal. Ugyanakkor a modul a köznevelési és közoktatási intézmény KRÉTA rendszerével részben integráltan kerül megvalósításra, azaz:

• látja /illetve frissíti/ az intézményi KRÉTA rendszerből a tanulók ott rögzített / nyilvántartott azonosító és elérhetőségi adatait (név, születési hely, dátum, anyja neve, lakcím, szülők elérési adatai), osztályba sorolását, csoportbeosztását, órarendjét, illetve az ezekben bekövetkezett változásokat;
• lehetőséget biztosít a Védőnő, illetve az Iskolaorvos számára a Gondviselőkkel történő dokumentált kapcsolattartásra, amennyiben ezt adatkezelési szempontok nem zárják ki.

Budapest, 2022. szeptember 5.

Tisztelettel: Juhász Anita
        iskolavédőnő