umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Nyolcadikosok figyelmébe

Nyomtatás

Kedves 8. évfolyamos Érdeklődők!
Tisztelt Szülők!

A beiskolázási időszak közeledtével nyilván már elkezdték keresni a megfelelő középfokú intézményt. A feladat nem könnyű, a szerteágazó képzési rendszer bőséges kínálatot vonultat fel. Az ebben való eligazodásban, és intézményünk középfokú oktatási-nevelési rendszerben elfoglalt helyéről szeretnénk tájékoztatni Önöket.
Ebben a tanévben kizárólag online formában tudnak iskolánkról és képzéseinkről tájékozódni. Októberben a honlapon e kis ízelítő mellett képzéseinket, iskolai mindennapjainkat is bemutató kisfilmet, rövid PPT-s összefoglalót, és a mostaninál részletesebb leírást is fognak találni. Minden aktuális, felvételit, majd beiratkozást érintő információt ezen a fórumon teszünk közzé.
Addig is szeretnénk Önöknek iskolánk helyét bemutatni az új képzési rendszer keretén belül, s a legfontosabb, már most is futó oktatási tevékenységünket főbb vonalakban vázolni.
Intézményünk 2020 szeptemberétől az új típusú technikumi képzés keretében várja leendő diákjait. Iskolánkban négy ágazatban folyik a képzés: elektrotechnika és elektronika, informatika és távközlés, gépészet, valamint specializált gép- és járműgyártás ágazat. Az új képzés alapesetben öt éves. Az eddig érettségi utáni „szabadon” válaszható év kötelezően benne van a képzési időben, tehát 13. évfolyam végén kerül sor mind a technikusi vizsgára, mind pedig az érettségi teljessé tételére (12. évfolyam végén mód van előrehozott érettségi vizsgát tenni bizonyos tantárgyakból). A nyelvi előkészítős év mind a két tanítási nyelvű, mind pedig a nyelvi előkészítős osztályoknál plusz egy év képzési időt jelent.

A 9. és 10. évfolyamban ún. ágazati alapképzésre kerül sor; az elektronika és a gépészet alapozása megegyezik. Az új rendszerben az elektronikát tanuló diák a legelemibb gépészeti dolgokat is ismerni fogja, a gépész pedig a legalapvetőbb elektronikai témákban fog eligazodni. Az informatika teljesen külön úton van, de ott is alapozás történik. A diák a 10. év végén ún. ágazati alapvizsgát tesz, mely alapfeltétele a tanulás folytatásának. Az ágazati alapvizsgán valamilyen eszközt/tárgyat/terméket kell előállítani. Az alapvizsga után a diákokat az ágazaton belül már előre meghirdetett szakmára fogják felkészíteni az oktatók. Mind az alapozó évfolyamokon, mind pedig utáni a diákok szakmai fejlődését portfólióban kell összegyűjteni, melyet a tanuló elektronikus formában fog tárolni, és tartalmazni fogja a diák által elkészített eszközöket, tárgyakat, berendezéseket, azok dokumentációját az öt (két tanítási nyelvű, ill. nyelvi előkészítő évfolyam esetén hat) év folyamán. Az ágazati vizsga eredménye, valamint a portfólióban tárolt dokumentumok tartalma, illetve azok bemutatása a 13. tanév égén sorra kerülő technikusi vizsgán jelentősen beszámítanak, tehát a technikusi vizsga eredménye már az iskolába lépéstől alakul.
10. évfolyam után (a sikeres alapvizsga után) a diákok duális partnerszakmaszerkezet technikumhez kerülhetnek, és ott munkaszerződés keretén belül sajátíthatják el a szakma fortélyait. Ez elsősorban az elektronikát és a gépészetet tanuló diákjainkra vonatkozik. Míg a 9. és 10. évfolyamon jelentős a közismereti órák száma, ez a 11. évfolyamtól megváltozik, és túlsúlyba kerülnek a szakmai órák. A szakképzésben előtérbe kerül, illetve egyre nagyon teret nyer majd a projektalapú oktatás, mely során a különféle tantárgyak egyszerre szolgálják a projekt céljának megvalósulását (pl. gépész gyárt valamit (műhelygyakorlat – alapozó feladat), előtte mér, ott mértékegységet vált át (matematika), rajzot értelmez (műszaki rajz).
A diákok kezdettől fogva ösztöndíjat kapnak a tanulmányi eredménytől, valamint a hiányzások mértékétől függően. A sikeres technikusi vizsga után egyszeri pályakezdési hozzájárulásban részesülhetnek.
12. évfolyam végén tanulóink előrehozott érettségi vizsgát tesznek magyar, matematika és történelem tantárgyból. 13. év végén kerülhet sor az idegennyelv érettségi és a szakmai (technikusi) vizsga letételére, mely tehát azt is jelenti, hogy nálunk végzett diákjaink mindenképpen technikusokká is válnak a sikeres vizsgákat követően. Előrehozott érettségi idegennyelvből nincs. A technikusi vizsga egyben emelt szintű szakmai érettséginek felel meg, mely az esetleges egyetemi továbbtanulásnál fontos tényező lehet.
Külön ki kell emelni a népszerű két tanítási nyelvű, valamint a nyelvi előkészítő képzési formákat. Az előbb említetteken túl ugyanis iskolánkban mód van a technikusi vizsga, valamint az érettségi megszerzése mellett közép-, illetve felsőfokú nyelvismeretet tanúsító okmányokat is szerezni. A két tanítási nyelvű és nyelvi előkészítős első év (a régi „nulladik”) heti 18 óra nyelvórán való részvételt jelent diákjainknak, akik ebben az időszakban erős nyelvi alapokra tehetnek szert.
A két tanítási nyelvű osztályokban az előkészítő év után több tantárgyat idegennyelven oktatunk: matematika, történelem/fizika, illetve az egyébként is célnyelven tartott civilizáció tantárgy. Ezekből a tantárgyakból az érettségin az oktatott nyelven zajlik a vizsga, valamint idegen nyelvből emelt szintű érettségit tesznek le a diákok. Az emelt szintű érettségi, valamint az idegen nyelven tanult tárgyak felsőfokú nyelvvizsgaként jelennek meg az érettségi bizonyítványban.
A nyelvi előkészítős osztályokban az előkészítő év letelte után magyar nyelvű a képzés és semmiben nem tér el a hagyományos, öt éves technikusi képzéstől. Itt elsősorban arra ösztönözzük diákjainkat, hogy 9-10. évfolyam környéken tegyék le a középfokú nyelvvizsgát.

Felvételi tájékoztató

Bemutató videó

promo 2020

Duális képzés

festo dualis