umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Közösségi szolgálat

Nyomtatás

Kiknek kell teljesíteni az 50 óra közösségi szolgálatot?

A nemzeti köznevelési törvény alapján az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni

Az 50 óra közösségi szolgálatot lehetőség szerint egyenletesen elosztva, 3 év alatt kell elvégezni, hogy a tanulók az érettségi évében már az érettségi vizsgára való felkészülésre tudjanak összpontosítani.

Az Együttműködési megállapodás letölthető innen!
Iskolánkkal már együttműködési megállapodást kötött szervezetek listája elérhető itt!

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei:

  1. egészségügyi,
  2. szociális és jótékonysági,
  3. oktatási, 
  4. kulturális és közösségi,
  5. környezet- és természetvédelemi, 
  6. polgári és katasztrófavédelmi,
  7. közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Ezekből minden tanévben maximum három terület választható.

Időbeli megkötések

Egy alkalommal legalább egy órát kell teljesíteni és legfeljebb három órát lehet. Amennyiben a szülő beleegyezik, kiskorú tanuló is végezhet közösségi szolgálatot este is. Hétvégén és tanítási szünetben is lehet közösségi szolgálatot végezni.

Térbeli megkötések:

 A törvény szövege szerint: „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” Ennek értelmében törekedni kell ara, hogy a tanuló lakhelye környezetében vagy az oktatási intézmény környezetében történjen meg a tevékenység.

Egyéb megkötések-mi nem végezhető

A program célja a szociális érzékenyítés közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül. Ebből fakadóan minden olyan tevékenység, amelyen keresztül a diák nem kerül közvetlen személyes kapcsolatba azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tanulhat, nem képezi részét a programnak. A pedagógiai céloknak nem része és az iskola számára kontrollálhatatlan, minden, pénzekkel kapcsolatos ilyen irányú tevékenysége a diákoknak, ezért minden tekintetben tiltott pénzadományok diákok által történő gyűjtése közösségi szolgálat címén. Abban az esetben sem szerencsés adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, pl. élelmiszer, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak.