umlogo kicsi

E-mail

UMSZKI

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum

Nyitólap

Nyárs Díj 2019-2020

Nyárs Díj 2019-2020-as tanév

2019. december 20-án került sor az immár hagyománnyá vált Nyárs Csaba-díjak karácsonyi ünnepség keretei közötti átadására. Dr. Nyárs Csaba 2016-ban díjat alapított iskolánk tehetséges diákjai és kiváló tanárai munkájának elismerésére. A díj egy ezüst kitűzőből, díszoklevélből, és a diákok részére pénzjutalomból áll.
A negyedik alkalommal lezajlott díjátadón a következő diákok vehették át a díjat:

  • Bőczén Koppány
  • Gyovai Dániel
  • Harmat Kevinnyars2
  • Illés Nikolasz
  • Miklós Levente

Az iskola tanárai közül a következő kollégák vehették át a díjat

  • Bogdán János
  • Merkl László
  • Nagy Imre
  • Widder László
  • Wittine Mária

Ezúton is gratulálunk a kitüntetetteknek!

Tájékoztató a felvételi vizsgáról

Tájékoztató a felvételi vizsgáról
  10:00-10:45 (többletidősök 11:00-ig)   A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
  10:45-11:00 (többletidősök 11:00-11:15)   Szünet a felvételiző diákok számára.
  11:00-11:45 (többletidősök 11:15-12:15)   A matematika feladatlap kitöltése.

 Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható – kivéve azok, akiknek ezt engedélyezték.

Az írásbeli vizsgafeladatokat 2020. január 22-én szerdán 08.00 – 16.00-ig lehet megtekinteni.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet.

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – 16 óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel. Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, ezt egy munkanapon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc munkanapon belül rövid úton (elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

 A szóbeli felvételit február 27-én (csüt.) tartjuk, erről küldünk ki értesítést, illetve a szóbelire REGISZTRÁLNI KELL az iskola honlapján az erre létrehozott felületen.

II. Junior Linux Adminisztrátorok versenye

Eddigi eredmények

A november 15-n megrendezésre került II. Junior Linux Adminisztrátorok versenyén iskolánkból három tanuló vett részt.szeresdAz első forduló eredményei alapján a legjobb 10 versenyző jut a döntőbe.
Az eddigi hivatalos eredmények:

2. Karsza Levente Attila 10.D 30 pont
3. Varga Máté 10.C 30 pont
9. Kun Attila 12.C 22 pont

 

 

 

Ezek alapján MINDHÁROM versenyzőnk ott lesz a döntőben december 12-én, Békéscsabán!
Eredményükhöz gratulálunk, további sikeres felkészülést kívánunk, a felkészítő tanárok Gera Imre és Kurucz Gábor munkáját köszönjük!